CV-ILETISIM/CONTACT

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN

CV TÜRKÇE:  CV-MMERDOGAN-Aralık2017-TR

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan Türk Alman Üniversitesi (TAU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve TAU Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürüdür. Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN 29 Kasım 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcısıydı. Prof. Dr. Erdoğan, aynı zamanda Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye MOST Komitesi üyesidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunu olan Dr.Erdoğan Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştirdi. 2000-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinde çalışan Erdoğan, ardından TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Dr. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Dr.Erdoğan, Avrupa’da 11 ülkede gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’de de hem Suriyeli hem de Türklerle eş zamanlı yapılan kapsamlı kamuoyu araştırmaları olan Syrians-Barometer başlıklı kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.

Akademik ilgi alanları iradi ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, Almanya ve Türk dış politikası olan Erdoğan’ın son kitapları şunlardır:

 • Suriyeliler Barometresi-2017: “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” (2017)
 • Elite-Dialogue: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri Araştırması (2017)
 • Türk Medyası ve Mülteciler (2017)
 • Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017)
 • Mülteci Kamplarında Çocuk Koruma ve Çocuk Dostu Alanlar (2016)
 • Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri (2015)
 • Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A.Kaya ile) (2015)
 • Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015)
 • Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013),
 • 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012),
 • Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010)

Prof. Dr. M. Murat ERDOGAN

CV ENGLISH : CV-MMERDOGAN-Dec2017-EN

Prof. Dr. M. Murat Erdogan is Chair of Turkish German University (Istanbul-Turkey) Faculty of Economics and Administration Sciences Political Science and International Relations Department and Director of TAU Migration and Integration Research Center. Prof. Erdogan is founder and former director of Hacettepe University Migration and Politics Reseach Center-HUGO. Member of UNESCO-Turkey, Member of ISC of Metropolis International.

Mr. Erdoğan is political scientist and Migration specialist. He received his PhD degree from University Ankara University and Bonn University in political science with the dissertation “Turkey-EU Relationship after the Cold War: 1990-2005”. He is since 2010 Assoc.Prof. at Hacettepe University, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences in Ankara-Turkey. His fields of interest are Turkish Migrant in Europe, EU-Turkey Relationship, Turkish Domestic and Foreign Policy, EU, Europeanization, Germany, Migration, Islamafobi, European Public Opinion and political cartoon. He has several boks and articels. He made as General Coordinator or Consultant for several international projects. He was as guest researcher at the University of Duisburg-Essen (2008), Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. Berlin (DGAP) (2009), Humboldt Univ., Berlin (2010), Oxford Univ. (2012), SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin) (2013), Johns Hopkins Univ. (AICGS) in Washington DC (2014).

M.Murat Erdoğan’s Last Books and Surveys:

 • [2017] Syrians-Barometer-2017: “A Framework for Achieving Social Cohesion with Syrians in Turkey”
 • [2017]  Elite Dialogue – Syrian Refugees in Turkey & Dialogue with the Academicians Among Them
 • [2017]  Turkish Media and Refugees
 • [2017] Urban Refugees from “Detachment” to “Harmonization” Syrian Refugees and Process Management of Municipalities: The Case of Istanbul.
 • [2016] Child Protection and Child Friendly Spaces in Refugee Camps in Turkey
 • [2015] (with Can Ünver), Perspectives, Expectations And Suggestions Of The Turkish Business Sector On Syrians In Turkey
 • [2015] (Ed. With Ayhan Kaya) Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (Turkish Migration History of Turkey)
 • [2015] Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration
 • [2013] Türk Dış Politikası-1990-2015, (Turkish Foreign Policy-1990-2015)
 • [2013]  (Ed.) Dış Politika Analizleri, (Foreign Policy Analysis)
 • [2012]  50 Years 50 Cartoons: Turks in German Cartoons
 • [2010]  (Ed.) Turks Abroad: Migration and Integration in its 50th Year

e-mail: merdogan1103@gmail.com

Mobil: 0532 300 13 73