CV-ILETISIM/CONTACT

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN

CV TÜRKÇE:  mmerdogan-cv-01012016

Hacettepe Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcısı olan Doç.Dr.Erdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştirdi. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği (2000-2002), TBMM AB Uyum Komisyonu (2004) ve YÖK’te (Başkan Danışmanı), Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2011-2015) görevlerinde bulundu. Erdoğan Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Erdoğan’ın “Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum” (2010), “50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler” (2012), “Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası” (2013) ve “Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum” (2015) ve “Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler”  (2015, A.Kaya ile) başlıklı kitaplarının yanı sıra pek çok akademik çalışması bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları göç, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB-Türkiye ilişkileri, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, Almanya ve Türk dış politikası olan Erdoğan, Avrupa’da 11 ülkede gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre” başlıklı kamuoyu araştırmalarını yürütmektedir. Erdoğan, UNESCO Türkiye MOST Komitesi üyesi ve Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesidir.

Assoc.Prof. Dr. M. Murat Erdoğan

CV ENGLISH : CV-MMERDOGAN-Feb2016-EN

Director of Hacettepe University Migration and Politics Research Centre, Vice Director of European Union Research Center. Member of UNESCO-Turkey.

Mr. Erdoğan is political scientist. He received his PhD degree from University Ankara University and Bonn University in political science with the dissertation “Turkey-EU Relationship after the Cold War: 1990-2005”. He was scholar of Konrad Adenauer Foundation (1994-1998) and “Junior Fellow” at the Center for European Integration at University of Bonn  in Germany (1998-2000). He worked for the Press Department of the Turkish Embassy in Berlin (2001-2003).

Since 2004 Lecturer, since 2010 Assoc.Prof. at Hacettepe University, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences in Ankara-Turkey. His fields of interest are Turkish Migrant in Europe, EU-Turkey Relationship, Turkish Domestic and Foreign Policy, EU, Europeanization, Germany, Migration, Islamafobi, European Public Opinion and political cartoon. 

He has 5 books and several articels. His last books are “Perspectives, Expectetions and Suggestions of the Turkish Bussiness Sector on Syrian in Turkey” (December 2015), , “Syrians in Turkey: Social  Acceptance and Integration” (February 2015), “Turkish Foreign Policy-II (1990-2013)”,  “Turks Abroad: Migration and Integration in its 50th Year” (Edit.)  and “50 Years 50 Cartoons: Turks in the German Cartoons”. He made as General Coordinator or Consultant for several international projects.

He was as guest researcher at the University of Duisburg-Essen (2008), Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. Berlin (DGAP) (2009), Humboldt Univ., Berlin (2010), Oxford Univ. (2012), SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin) (2013), Johns Hopkins Univ. (AICGS) in Washington DC (2014).

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
Hacettepe Üniversitesi, İİBF
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Beytepe Kampüsü, 06800 Ankara
e-mail: merdogan1103@gmail.com  *  merdogan@hacettepe.edu.tr
Mobil: 0532 300 13 73  *  Tel: 0312 297 87 25 (iş) * 0312 297 87 40 (faks)
Reklamlar