9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi’nce “The EU and Turkey: Priorities of the Netherlands Presidency”konferansı düzenlendi. Mülteciler sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri konularını değerlendirdiğimiz konferansta Hollanda Krallığı Büyükelçisi Sayın Cornelis van Rij de konuşmacı olarak katıldı.

Dosya_002 (1)

Dosya_001 (1)
Hollanda Büyükelçisi Cornelis van Rij

Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu

2014’den bu yana dünyada en fazla mülteci barındıran ülke haline gelen Türkiye toprakları, bütün dönemlerde iradi ve zorunlu göçlerin yaşandığı bir yer olmuştur. 2015 yılında Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Ayhan Kaya’yla derlediğimiz, başta duayen hocalarımız Prof. Dr. Kemal Karpat ve ve Prof.Dr. Nermin Abadan Unat olmak üzere Türkiye’nin kendi alanlarında en önemli 17 göç uzmanının katkılarıyla yayınlanan “TÜRKİYE’NİN GÖÇ TARİHİ: 14. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA TÜRKİYE’YE GÖÇLER” isimli eserin yazarlarının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumu Harbiye Askeri Müze’de 20 Nisan’da gerçekleştirdik.

İç İşleri Bakanlığı Araştırma ve Etüdler Merkezi, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Bilgi Üniversitesi Yayınevi ve HUGO’un ortaklığında düzenlediğimiz sempozyumun ev sahipliğini Marmara Belediyeler Birliği üstlendi. Tarihsel ve sosyolojik perspektifle Türkiye’nin göç tarihini analizleri ve günümüz Türkiye’sine yön veren kitlesel göçleri içeren kronolojik ve tematik oturumların yanı sıra Türkiye’deki Suriyeliler bağlamında son dönem gelişmeleri de ele alarak, geleceğe yönelik beklenti ve önerileri tartıştık.

Sempozyumdan fotoğraflar:

CgeGG6tWQAE-obq
Prof.Dr. Kemal Karpat
CgeVbAyXIAA8ydW
Cgf4mjoUEAEkjJC