Diğer

2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi- Balıkesir

III. Akademisyenler Çalıştayı- Gaziantep

Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu

Raporlar

Slayt1.JPG

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi’nce “The EU and Turkey: Priorities of the Netherlands Presidency”konferansı düzenlendi. Mülteciler sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri konularını değerlendirdiğimiz konferansta Hollanda Krallığı Büyükelçisi Sayın Cornelis van Rij de konuşmacı olarak katıldı.

Dosya_002 (1)

Dosya_001 (1)
Hollanda Büyükelçisi Cornelis van Rij

Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu

2014’den bu yana dünyada en fazla mülteci barındıran ülke haline gelen Türkiye toprakları, bütün dönemlerde iradi ve zorunlu göçlerin yaşandığı bir yer olmuştur. 2015 yılında Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Ayhan Kaya’yla derlediğimiz, başta duayen hocalarımız Prof. Dr. Kemal Karpat ve ve Prof.Dr. Nermin Abadan Unat olmak üzere Türkiye’nin kendi alanlarında en önemli 17 göç uzmanının katkılarıyla yayınlanan “TÜRKİYE’NİN GÖÇ TARİHİ: 14. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA TÜRKİYE’YE GÖÇLER” isimli eserin yazarlarının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumu Harbiye Askeri Müze’de 20 Nisan’da gerçekleştirdik.

İç İşleri Bakanlığı Araştırma ve Etüdler Merkezi, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Bilgi Üniversitesi Yayınevi ve HUGO’un ortaklığında düzenlediğimiz sempozyumun ev sahipliğini Marmara Belediyeler Birliği üstlendi. Tarihsel ve sosyolojik perspektifle Türkiye’nin göç tarihini analizleri ve günümüz Türkiye’sine yön veren kitlesel göçleri içeren kronolojik ve tematik oturumların yanı sıra Türkiye’deki Suriyeliler bağlamında son dönem gelişmeleri de ele alarak, geleceğe yönelik beklenti ve önerileri tartıştık.

Sempozyumdan fotoğraflar:

CgeGG6tWQAE-obq
Prof.Dr. Kemal Karpat
CgeVbAyXIAA8ydW
Cgf4mjoUEAEkjJC

2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi- Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2.Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi’ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İKGV ve SGDD ile birlikte HÜGO ekibi olarak biz de katıldık. 18-19 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen Kongre kapsamında kongre ortağı belediyelerin çocuk meclislerinden gelen Türk ve göçmen çocuklar şenlik alanında oynarken büyükler olarak bizler onlara nasıl daha mutlu olacakları şehirler kurabileceğimizi tartıştık.

Dosya_002 (1)

2 oturumdan oluşan çalıştay kapsamında Suriyeli mülteci çocuklar ana teması altında 4 farklı alanda toplantılar düzenledik. Toplantı başlıklarımız;

 • psiko-sosyal destek
 • çalışma/erken yetişkinlik
 • eğitim
 • şehir ve belediye hizmetleri

Dosya_001 (1)

Bu başlıklar altında yapılan toplantılarda;

 • özellikle belediyeler arasında ortak bir veritabanı eksikliği,
 • mültecilerin ihtiyaç tespitlerinin yapılmasında yaşanılan sıkıntılar,
 • psiko-sosyal destek ve tercüme desteğinin eksikliği,
 • belediye bütçelerinin yetersiz kalması,
 • mültecilere yapılan yardımlarda hak temelli yaklaşımın benimsenmemiş olması,
 • kültürel entegrasyonu sağlamanın yolları,
 • mülteci çocukların eğitime katılmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği
 • Çocuk Dostu Alanlar’ın nasıl daha verimli bir hale getirilebileceği tartıştık.

Yapılan çalıştay sonucunda farklı gruplardan çıkan sonuçları birleştirerek oluşturduğumuz raporları 30 Nisan 2016 günü Harbiye Askeri Müze’de düzenlenen kongrede sunarak ortak çözüm arayışımızda önemli bir yol kat ettik.

Kongre kapsamında düzenlenen oturumlarda Suriyeli mülteci çocuklar hazırladıkları bildiriyle Türkiye’den beklentilerini kendileri anlattılar. Yine Suriyeli çocuklarımızın oluşturduğu bir ekip halk oyunları gösterisiyle kongreye katılırken ASAM Tarlabaşı Çocuk Dostu Alan’daki hip-hop atölyelerine katılan Suriyeli çocukların kendi yazdıkları “Bugün Başka Bir Ülkede Uyandım” şarkılarıyla yaşadıklarını ve beklentilerini bizlere söz bırakmadan anlattılar.*

Çocuklar daha sonra kongre salonunun dışına kurulan standlar ve oyun alanlarında farklı etkinliklere katıldılar.

f8a9dd06af0685f7f12220b50cb85940

kongre2

*Suriyeli mülteci çocukların yazdığı “Bugün Başka Bir Ülkede Uyandım”şarkısı

III. Akademisyenler Çalıştayı- Gaziantep

 

 

IMG_1705.jpg
Akademisyenler Çalıştayı Gaziantep-31 Mart 2016

Başbakanlık Göç ve İnsani Yardımlar Başmüşavirliği’nin (BGİYB) göç ve mülteciler konularında çalışan akademik kuruluşlar ve akademisyenler ile düzenlediği “Başbakanlık Göç ve İnsani Yardımlar Başmüşavirliği- Akademisyenler Çalıştayları”nın üçüncüsünü 31 Mart’ta Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirdik.  HUGO’nun sekreterya görevini üstlendiği çalıştayda Türkiye’de başta Suriyeliler olmak üzere düzensiz göç konusunda çalışmalar yapan akademik kuruluşlar, akademisyenler ve başta Başbakanlık olmak üzere kamu kurumları arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının yollarını aradık. Ayrıca çalıştayımıza dünyanın farklı ülkelerinden Hacettepe Üniversitesi Barış Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda eğitim görmek için gelen öğrenciler de katılarak görüşlerini dile getirdiler.

İlk iki ayağını İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz çalıştayların Gaziantep ayağı kurum yetkilileri ve akademisyenler arasında bilgi akışının sağlanması ve akademisyenlerin çözüm önerilerinin yetkililere ulaşması açısından oldukça verimli geçti. Çalıştayda değindiğimiz başlıca konular;

-Gaziantep’teki Suriyeliler ve Belediye Hizmetleri

-Suriyeli Mülteciler konusundaki eylem planı

-Türkiye-AB Ortak Mülteci Politikası

-Akademisyenlerin İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı konusundaki görüş, eleştiri ve önerileri

-Akademisyenlerin AB ile ortak mülteci politikaları konusundaki görüş, eleştiri ve önerileri

-Göç ve mülteci konularında çalışan akademik kuruluşların kapasite ve kaynak sorunları, beklentiler, öneriler

-Akademik kuruluşlar ve uzmanlar ile BGİYB arasındaki iletişim ve işbirliği imkanlarının yaratılması konusundaki öneriler

-Türkiye’deki Suriyeli Akademisyenler konusunda BGİYB çalışması konusundaki görüş ve öneriler oldu.

Çalıştay sonrasında Öncüpınar Mülteci Kampı ziyaretimiz için Kilis’e vardığımızda Kilis Valisi Süleyman Tapsız bizleri karşılayarak hem Kilis’teki hem de Öncüpınar Mülteci Kampı’ndaki durum ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Kilis’te Türk vatandaşlarından fazla sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığını belirten Vali Süleyman Tapsız toplamda 129.162 Suriyeli mültecinin kentte yaşadığını aktardı.

IMG_1745
Akademisyenler Çalıştayı Kilis Valiliği-31 Mart 2016

Çalıştay kapsamında düzenlediğimiz Kilis Öncüpınar Mülteci Kampı ziyaretinde ise mültecilerin yaşam koşullarını, yaşadıkları sorunları, taleplerini yerinde inceledik. Kamptaki incelemelerimiz sonucunda Öncüpınar’da Suriyeli mülteciler için hangi olanakların sağlanabildiğini, hangi alanlarda eksiklerin olduğunu belirleme fırsatı bulduk. Bölgede toplam 15bin Suriyeli mülteci Öncüpınar’da, 25bin Suriyeli mülteci ise Elbeyli Konteyner Kampı’nda yaşıyor. Akademisyenlerle birlikte Öncüpınar ziyaretimizde mültecilerin yaşadığı farklı tiplerdeki konteynerleri, Suriyeli kadın ve çocuklara eğitim veren okul ve el işi atölyeleri ile sağlık merkezini ziyaret ederek mültecilerle görüşmeler gerçekleştirdik.

Kiliskamp (1)
KiliS Öncüpınar Sınır Kampı-31 Mart 2016

DSC_0671.jpg
Kilis Öncüpınar Sınır Kampı-31 Mart 2016

DSC_0678
Kilis Öncüpınar Sınır Kampı-31 Mart 2016

DSC_0685

DSC_0705
Kilis Öncüpınar Sınır Kampı-31 Mart 2016

YENİ: “TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ” 7 Aralık 2015

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve HÜGO işbirliği ile yayınladığımız “Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş Beklenti ve Önerileri” projesi kapsamında ekonomik açıdan önemli görülen 18 ilde (İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Antalya, Muğla, Denizli ve Van) araştırmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız saha çalışmasında işadamları, sanayi, ticaret ve esnaf odaları yetkilileri, STK temsilcileri, vilayet ve belediye yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirerek Suriyeli sığınmacılar olgusunun ekonomik ve sosyal boyutlarını inceledik.

HUGO-TISK-07122015-MME